Μοναδική εμπειρία…Θα μπορούσα να μιλάω για ώρα για τα συναισθήματα που μου δημιούργησε